U bent hier: Home / Alumni-ingenieursprijs

Alumni-ingenieursprijs

Alumni Ingenieurs - prijs

Alumni Ingenieurs KU Leuven heeft in overleg met de Faculteit Ingenieurswetenschappen een prijs in het leven geroepen voor de best uitgewerkte 'P&O3'-opdrachten in de algemene bacheloropleiding en het beste architectuurontwerp in de derde fase van de bacheloropleiding ingenieur-architect.

 

Alumni Ingenieursprijs voor de algemene richting 'Probleemoplossen en ontwerpen'

Al vroeg in de opleiding ingenieurswetenschappen leren de studenten multidisciplinair in groep werken in ontwerpateliers. De faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven heeft het vak 'Probleemoplossen en Ontwerpen' als eerste ingenieursopleiding geïntroduceerd – met succes en navolging bij andere ingenieursfaculteiten. Als alumnivereniging juicht Alumni Ingenieurs KU Leuven deze onderwijsvorm toe en wil dan ook de best uitgewerkte opdrachten belonen met een prijs.

Jaarlijks worden een 20-tal projecten uit de verschillende departementen verdeeld over groepen studenten uit het tweede bachelor jaar (derde semester). Zij moeten dan met een beperkt budget aan de slag gaan om hun ontwerpopdracht te realiseren. Ook moeten ze een degelijk verslag afleveren met zowel een literatuurstudie als een beschrijving van hun aanpak en realisatie.

De Alumni Ingenieursprijs bekroont de beste tussentijdse demonstratie en dit op basis van de demonstratie tijdens de demodag en het dagelijks werk tot aan de demodag. 8 laureaten worden geselecteerd door de academische begeleiders. Uit deze groep komen dan een winnaar en een runner-up. Voor de winnende groep wordt een bedrag van 100EUR voor elke deelnemer voorzien, voor de runner-up is dat 50EUR per deelnemer.

Alumni Ingenieursprijs voor de richting architectuur

De Alumni Ingenieursprijs bekroont het beste bachelor werk. Dit werk bestaat uit 2 delen. Het eerste deel wordt gerealiseerd door 4 of 5 personen. Vervolgens wordt de detailuitwerking gerealiseerd door 2 of 3 personen.

De academische begeleiders kiezen op basis van zowel deel 1 als deel 2 het winnend werk. De studenten die de detailuitwerking gedaan hebben, krijgen elk 200 EUR. Hun teamgenoten in deel 1 zijn runner-up en krijgen elk 50 EUR.

Winnende groep Prijs P&O3 academiejaar 2016 - 2017

De groep MTM1B3 haalde de hoogste notering deze keer. Olivier Vandelaer, Pieter Vandensande, Wout Vandeweyer, Dominik Van Herck, Lars Vanmunster en Dieter Verbruggen ontwierpen een geopolymeren vaartuig.

De teamleden ontwierpen een speedboot, aangedreven door een waterjet. Het lange en smalle ontwerp, samen met de krachtige motor, zorgt voor een supersnelle boot. De hele waterjet hebben ze zelf ontworpen en ge-3D-print uit plastics. De geopolymeren romp hebben ze zo dun mogelijk gehouden wat leidt tot een ultralicht design van slecht 2,3 kg. Zo probeerden ze de grote
bootrace te winnen …

Uit de verslagen van de jury:

  • goede en uitgebreide toelichting
  • illustratief demomateriaal
  • de matrozenhoedjes maken het af
  • uitnodigende en aantrekkelijke brochuretekst
  • eerlijke zelfevaluatie
  • elegant design
  • innovatieve productiemethode (3D-printing)

 

De eer wordt natuurlijk ook gedeeld met begeleiders L. Arnout, T. Lapauw en A. Ivekovic, als ook met co-titularis Prof. Jef Vluegels.

 

Runner-up groep Prijs P&O3 academiejaar 2016 - 2017

Met het ontwerp en de uitvoering van een 3D gewelf gingen Laurent Balesse, Mathilde Brusselmans, Daan Buekenhout, Tim Callewaert en Seppe Creten aan de haal met de runner-up prijs.

Voorstelling door het team BWK3A1

Iedereen vraagt zich ongetwijfeld weleens af wat er nu met al die leegstaande kerken
gebeurt. Wel, deze kerken krijgen een nieuwe functie. Om hier een modern en realiseerbaar
voorbeeld van te zien moet u bij de stand van BWK3A1 zijn.
Omwille van energiebesparingen ontworpen wij, met behulp van het computerprogramma
Rhinoceros, een gewelf dat binnen in een zijkapel van zo’n leegstaande kerk moet komen
te staan. Dit gewelf kan perfect dienstdoen als een vergaderruimte.
Bovenstaande ontwerpafbeelding geeft je geen erg duidelijk beeld van ons gewelf,
daarom staat er een 3D-geprint schaalmodel op jullie te wachten. Hieraan kan je met
je eigen ogen zien welke problemen we allemaal tegenkwamen en welke ingenieuze
oplossingen hiervoor gebruikt zijn. Een team van ingenieursstudenten gespecialiseerd in
dit onderwerp zal u daar opwachten om op al uw vragen een antwoord te geven.

Uiteraard ook onze felicitaties voor begeleiders LN. Van Roy en L.E.B. Urrego en co-titularis Prof. Dirk Saelens.

Prijs architectuur 2015 - 2016

In het tweede semester ontwerpen de studenten van de derde Bachelor ingenieur-architect een woongebouw in een stedelijke context. Die stedelijke context is enerzijds de bestaande context, in casu één van de drie sites in de buurt van het kanaal en de slachthuizen te Brussel, maar anderzijds ook het masterplan dat ze zelf in het eerste semester ontwierpen.

Om een aanlokkelijk alternatief te bieden voor het “buitenwonen”, wordt gestreefd naar een typologische verruiming van het bestaande woningpatrimonium.

Tijdens de jurypresentatie stelden verschillende studenten waardevolle en bijzondere projecten voor die, alvast voor wat de jury betreft, een gelijkwaardige score toebedeeld kregen.

Voor de Alumni Ingenieursprijs Architectuur 2016 koos de jury echter voor het maatschappelijk best onderbouwde ontwerp. Britt Van Rompaey en Bram Van Droogenbroeck formuleerden vijf sterke ambities :

Variatie : waarbij het ontwerp zich richt op een veelheid van verschillende mensen en waarbij iedereen op eender welk moment van zijn leven de gepaste woning vindt.

Menselijk : het project creëert plekken van menselijke schaal in de tuinen, passerellen en dakterrassen en dit in het verlengde van het masterplan waarbij dezelfde ambitie werd geformuleerd aangaande de publieke ruimten. Britt en Bram legden een belangrijke nadruk op het sociale aspect van het wonen.

Integratie van het gebouw : waarbij de materialisatie zich richt op de omliggende architectuur. Baksteen en witte kaders zijn de voertaal van de context waarbij een variatie op het generische een frisse communicatie brengt tussen de bestaande en nieuwe gebouwen.

Ontmoeting : om een aangename leefomgeving te hebben, is er nood aan sociaal contact en community. Deze ambitie wordt waargemaakt door het ontwerp van de collectieve delen en circulaties .

Duurzaamheid : de stad heeft nood aan groen en bewustzijn van duurzaamheid. De wijk wordt zo duurzaam mogelijk ontworpen met een theoretisch BREEAM-certificaat als leidraad.

Bram Van Droogenbroeck en Britt Van Rompaey ontwierpen in het eerste semester het masterplan tesamen met Clara Vermeiren en Elien Vissers-Similon wiens architectuurontwerp in het tweede semester ook sterk werd gewaardeerd. Zij zijn de runner-ups voor deze Alumni Ingenieursprijs Architectuur 2016.

 

 

Het winnende team, de runners-up en alumnivoorzitter Gert Sablon  Het winnende ontwerpArchief