U bent hier: Home / Bestuur

Bestuur

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan waar de besluitvorming tot stand komt. De Raad van Bestuur vergadert minstens 4 maal per jaar. Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur verloopt na 4 jaar. Enkel de voorzitter, beide ondervoorzitters, penningmeester en secretaris-generaal zijn herverkiesbaar.

Voorzitter

Gert Sablon

Ondervoorzitters

Philip Dutré

Louis Van Hoye

 

Penningmeester

Yvan Verbakel

Secretaris-Generaal

Bart Van Buggenhout

Bestuurders

Maarten Burssens

Patrick Pype

Robin Ska

Sofie Pollin

Jan Ivens

Wouter Lowet

Maarten Van Dyck

Peter Vanderbiesen

Rens Vervaeke

Kris Cools

Iris De Coster

René Peeters

Ivan Born

 

De Raad van Bestuur laat zich tijdens zijn bijeenkomsten steeds uitvoerig adviseren door de leden van de beheerscomités die binnen de vereniging en de faculteiten verantwoordelijkheid dragen voor het magazine, de alumnidag, de band met de faculteit en universiteit, enz ... De praeses van de Vlaamse Technische Kring (VTK) als afgevaardigde van de studenten en de decanen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen  en de  Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen  worden eveneens steeds op de bestuursvergadering uitgenodigd.

De bestuursvergaderingen vinden afwisselend plaats op de decanaten van de faculteiten.

 

Leden beheerscomités

Website: Iris De Coster, Bart Van Buggenhout, Gert Sablon, Louis Van Hoye

Redactieraad GeniaaL: Jelle De Borger, Yvan Verbakel, Sofie Pollin

Alumnidag: Robin Ska, Philip Dutré, Pieter Vanderbiesen

Financiën: Guido Declercq, Patrick Pype, Yvan Verbakel

Ledenbeheer: Maarten Burssens

 

Statuten