U bent hier: Home / Lidmaatschap en voordelen

Lidmaatschapsvoordelen

Alumni Ingenieurs KU Leuven

We nodigen u uit om deel te nemen aan de vele activiteiten, de forumavonden, de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, of gewoon te netwerken. Het meeste hopen we te mogen rekenen op uw engagement en uw bekommernis om de beste plek ooit, de KULeuven.

Gesticht in 1972 is uw alumni ingenieurs vereniging, de unieke gelegenheid om vrienden terug te vinden, en uw alma mater de broodnodige feed-back te verschaffen. Meer dan 40 jaar later, blijven we ons inzetten voor meer dienstverlening:

 • het gratis 3-maandelijks tijdschrift 'GeniaaL' gezamenlijk uitgegeven door de Faculteit Ingenieurswetenschappen, VTK en Alumni Ingenieurs KU Leuven of 'ConnectING' uitgegeven door de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en Alumni Ingenieurs KU Leuven
 • de maandelijkse 'Campuskrant' uitgegeven voor Alumni van de KU Leuven met alumnibijlage waardoor je voeling houdt met de stand van het onderzoek aan de KU Leuven, de nieuwste ontwikkelingen inzake onderwijs, de universitaire permanente vorming 
 • sponsoring van promotiebijeenkomsten
 • steun aan leden via hulpfondsen en studiebeurzen
 • steun aan de Faculteiten Ingenieurswetenschappen en Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, haar Associatie en de Multicampus KU Leuven 
 • reducties op activiteiten (forumavonden, Dag van de Ingenieur, bedrijfsbezoeken, …)
 • uitnodigingen voor heel wat universitaire activiteiten en exclusieve evenementen
 • toegang tot de universitaire Alumni database
 • kortingen op o.a. Festival van Vlaanderen, sportkaart KU Leuven, … 

Alumni Lovanienses

Je lidkaart is meteen een dubbele lidkaart waarmee je zowel lid bent van de facultaire alumnivereniging Alumni Ingenieurs KU Leuven als van de universitaire alumnivereniging Alumni Lovanienses. Beide verenigingen zijn het klankbord voor de tweerichtingscommunicatie tussen de afgestudeerden en de faculteit enerzijds en de universiteit anderzijds. De volledige lijst lidmaatschapsvoordelen van je Alumni Lovanienses lidkaart vind je hier.
 
 • Voor alumni van de faculteit Ingenieurswetenschappen ("burgerlijk ingenieurs"): 
  • Surf eens naar http://alumni.kuleuven.be, waar je je persoonlijke gegevens kunt controleren en aanpassen.
  • Bezorg ons zeker je e-mailadres zodat je de maandelijkse e-nieuwsbrief kunt ontvangen waarin de activiteiten van de verschillende facultaire alumniverenigingen opgenomen zijn. Deze e-nieuwsbrief brengt je ook op de hoogte van de wetenschappelijke, onderwijskundige, culturele en sociale actualiteit binnen de KU Leuven.
 • Voor alumni van de facuteit industriële ingenieurswetenschappen ("industrieel ingenieurs"):
  • Omdat de historische gegevens van de industriële hogescholen niet werden gemigreerd naar de databank van de KU Leuven kan u geen gebruik maken van de procedure bij AlumniNet

  • Gelieve uw gegevens in te vullen in dit formulier. Wij brengen alles voor u in orde.

Het spreekt voor zich dat het alumniadressenbestand in overeenstemming met de wet op de privacy beheerd wordt.

Lidmaatschapsformules

Door nu uw lidmaatschap te verlengen tot eind december 2016 voor slechts 25 EUR , geniet u van deze voordelen. Pas afgestudeerden genieten van een gratis lidmaatschap tot eind 2016.

Het rekeningnummer is BE90 0010 9805 2932 en het BIC-adres: GEBABEBB , met als mededeling "[naam] [email] [afstudeerjaar] Lidmaatschap Alumni Ingenieurs KU Leuven".

Vanaf 1 januari 2016 hebben de alumniverenigingen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ie-net ingenieursvereniging. Het is nu mogelijk om via de betaling van een gecombineerd lidmaatschap te genieten van de voordelen van beide verenigingen. Meer informatie hierover vindt u op www.ie-net.be/leden2016.