U bent hier: Alumni Kennis en Maatschappij

Kennis en Maatschappij

Alumni Lovanienses vzw organiseert causerieën rond belangrijke maatschappelijke thema's met gerenommeerde sprekers. Deze lezingen staan open voor alumni van alle disciplines en generaties. De lezingen gaan door in de promotiezaal van de KU Leuven en worden telkens afgesloten met een korte receptie.

Programma academiejaar 2014 - 2015:

 Lezing maandag 20 april door Prof. Patrick Degryse: 'De oorsprong van door de mens ontwikkelde materialen : geoarcheologisch onderzoek'

Op maandag 20 april om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een uitzonderlijke lezing met als titel 'De oorsprong van door de mens ontwikkelde materialen : geoarcheologisch onderzoek.'

Het gebruik van hedendaagse materialen als glas en metaal vindt zijn oorsprong vele duizenden jaren terug. Hun herkomst en geschiedenis van gebruik worden onderzocht met speciaal daarvoor ontwikkelde geochemische technieken. Deze geoarcheologische methodes zijn ook toepasbaar in verschillende andere domeinen. Deze lezing gaat dan ook over de oorsprong van door de mens ontwikkelde materialen, en het nut van blue sky onderzoek.

Professor Patrick Degryse studeerde geologie aan de KU Leuven en promoveerde er in 2001 tot doctor in de Wetenschappen. Momenteel is hij er hoogleraar aan de afdeling geologie. Hij doceert geologie, geochemie, archeometrie, wetenschapscommunicatie en natuurwetenschappen in de archeologie. Zijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op het gebruik van minerale grondstoffen bij de productie van o.a. glas en keramiek in de Oudheid en op toepassingen in materiaalkundig en forensisch onderzoek. Hij is ook actief in veldonderzoek in het oosten van het Middellandse Zeegebied. In 2009 werd hij European Research Council Grantee.

De lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

19u00 Registratie en Welkom.

19u20 Inleiding door dr. Berthe Taes

19u30 Lezing

21u00 Drankje, u aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor donderdag 16 april 2015 van:

  • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden
  • studenten: gratis op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing P. Degryse, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke lezing!


Overzicht van de voorbije lezingen