U bent hier: Alumni Kennis en Maatschappij

Kennis en Maatschappij

Alumni Lovanienses vzw organiseert causerieën rond belangrijke maatschappelijke thema's met gerenommeerde sprekers. Deze lezingen staan open voor alumni van alle disciplines en generaties. De lezingen gaan door in de promotiezaal van de KU Leuven en worden telkens afgesloten met een korte receptie.

Programma academiejaar 2014 - 2015:
 • Maandag 26 januari 2015 : prof. Johan Van de Kerckhove over Wetenschap en Maatschappij, 'de toekomst van een problematische relatie'
 • Donderdag 5 maart 2015: Debat over het nut van de toelatingsproef met inleiding vicerector Katlijn Malfliet met o.m. studente Claudia Löwick, prof. Joos Vande Walle, prof. Ides Nicaise en vicerector Didier Pollefeyt
 • Zaterdag 18 april 2015: Sigiswald Kuijken (in samenwerking met rectoraat en Dienst Cultuur) over Bach (christelijke traditie)
 • Maandag 20 april 2015: Prof Patrick Degryse met inleiding van dr. Berthe Taes
 • Donderdag 21 mei 2015:  Minister Crevits
 • Donderdag 18 juni 2015:  Mevr. Mia Doornaert met inleiding van voorzitter Frans van Daele

Lezing 26 januari 2015: Prof. Johan Van de Kerckhove over Wetenschap en Maatschappij, 'de toekomst van een problematische relatie'

Op maandag 26 januari 2015 om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een voordracht van prof. Johan Van de Kerckhove.

Hij zal er spreken over Wetenschap en Maatschappij, 'de toekomst van een problematische relatie'

Sinds de Verlichting heeft de wetenschap de functie overgenomen die het geloof en de bijbel hadden in de Middeleeuwen. Vooral door de snelle ontwikkeling van onze technologie binnen het industrieel kapitalistisch systeem leek dit een onverdeeld succesverhaal. Door de ecologische crisis, de bankencrisis en de economische crisis zijn er evenwel heel wat barsten gekomen in onze grote overmoed. Ook het aureool van gefundeerde waarheid,  objectiviteit, waardenvrijheid en onpartijdigheid van de wetenschap is aan het verbleken. Macht- en marktoverwegingen blijken een grotere rol te spelen in het academisch onderzoek dan tot nog toe werd aangenomen . We worden steeds meer verontrust door duidelijke gevallen van belangenvermenging en  wetenschapsfraude.
 Ook intern binnen de universitaire wereld van onderzoek lijkt de wetenschap te stuiten op een meer fundamentele realiteit achter de tastbare en meetbare werkelijkheid waardoor het klassieke paradigma in vraag komt te staan. Een nieuwe werkelijkheid lijkt geboren te worden. De geest krijgt een grotere prioriteit dan de materie . De evolutie van ons bewustzijn wordt  het fundament voor onze maatschappelijke ontwikkeling. Hierbij komt het onderbewuste steeds prominenter om de hoek kijken. Energetische processen spelen een cruciale rol in wat we vroeger als harde materie benaderden. Er komt op deze achtergrond ook steeds meer ruimte voor het samen creatief vorm geven aan onze toekomst. Dit alles confronteert  ons weer heel sterk met het diepe  mysterie van het leven. Er blijkt dus toch meer te zijn tussen hemel en aarde dan wat we oorspronkelijk vermoedden in ons wetenschappelijk wereldbeeld. Zou God dan toch niet dood zijn ?

Programma

Deze lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

19u00 Registratie en Welkom.

19u20 Inleiding door Dhr. P. Pype, lid Dagelijks Bestuur Alumni Lovanienses

19u30 Voordracht van prof. Van de Kerckhove, met aansluitend de mogelijkheid tot het stellen van vragen

20u30 Drankje, u aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor woensdag 21 januari 2015 van:

 • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
 • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden
 • studenten: gratis op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier

Indien u ter plaatse betaalt, worden volgende tarieven gehanteerd :

 • € 10 per persoon voor alumni die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
 • € 15 per persoon voor alumni, die geen lidgeld betalen

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing prof. Van de Kerckhove, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke voordracht!


Overzicht van de voorbije lezingen