U bent hier: Alumni Kennis en Maatschappij

Kennis en Maatschappij

Alumni Lovanienses vzw organiseert causerieën rond belangrijke maatschappelijke thema's met gerenommeerde sprekers. Deze lezingen staan open voor alumni van alle disciplines en generaties. De lezingen gaan door in de promotiezaal van de KU Leuven en worden telkens afgesloten met een korte receptie.


Donderdag 18 februari: voordracht door prof. Jean-Jacques Cassiman over "Impact van de genetische revolutie op de maatschappij"

De werkgroep Kennis & Maatschappij van Alumni Lovanienses nodigt jou en je partner van harte uit op een voordracht door Prof. Cassiman.

Hij studeerde in 1967 af aan het Departement Medische Wetenschappen van de KU Leuven deed daarna vijf jaar onderzoekswerk met betrekking tot de menselijke genetica aan de Stanford Universiteit in de Verenigde Staten. Van 1976 tot 1981 was hij geassocieerd hoogleraar aan het Departement Menselijke Erfelijkheid in Leuven. In 1981 werd hij gewoon hoogleraar aan hetzelfde departement en werd hij hoofd van het laboratorium voor menselijke mutaties en polymorfismen in het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven (en het Universitair Ziekenhuis Leuven). In 1998 werd hij hoofd van dit Centrum. Jean-Jacques Cassiman heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de menselijke genetica en het DNA-onderzoek. Hiervoor heeft hij talrijke onderscheidingen gekregen. In 1998 kreeg hij de Francqui-leerstoel aan de Université catholique de Louvain en in 2002 promoveerde hij tot doctor honoris causa aan de University of Medicine & Pharmacy, Iuliu Hatieganu, in Cluj-Napoca (Roemenië). In 1998 bewees professor Cassiman door middel van DNA-onderzoek dat Karl Wilhelm Naundorff geen nazaat was van de Bourbons en dus zeker niet Lodewijk XVII was. In 2004 bewees hij dat de bewering over een in Parijs bewaard hart, dat het aan Lodewijk XVII — de onfortuinlijke kind-koning — heeft toebehoord, daadwerkelijk klopt. Hij kreeg in 2004 de opdracht van de Franse autoriteiten om door middel van DNA-onderzoek te achterhalen of het stoffelijk overschot van Napoleon Bonaparte dat in Parijs begraven ligt wel degelijk dat van Napoleon is. Op 28 mei 2013 ontving Jean-Jacques Cassiman een eredoctoraat van de Universiteit Hasselt, op voordracht van de studenten.

Lees hier het interview van Campuskrant "Het zit niet allemaal in je DNA".

De lezing zal plaats vinden in de Promotiezaal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

 • 19u30: ontvangst en registraties

 • 19:45: inleiding door Dr. Chris Geens, voorzitter Alfagen

 • 19:55: voordracht door Prof. J.J. Cassiman: "Impact van de genetische revolutie op de maatschappij"

 • 21u30: slotwoord en afsluitend drankje in de Jubileumzaal, aangeboden door Alumni Lovanienses

Prijzen en inschrijven

Je kan voor deze voordracht inschrijven via dit formulier en door overschrijving voor vrijdag 12 februari 2016 van:

 • gratis voor KU Leuven-studenten, op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier
 • € 15 per persoon voor KU Leuven-alumni, die niet-betalend lid zijn van hun alumnikring in 2016, of derden
 • € 8 per persoon voor KU Leuven-alumni, die betalend lid zijn bij een van de facultaire alumnikringen in 2016 (of koppels waarvan een iemand betalend alumnus is)

op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing Prof. Cassiman, jouw naam en (eventueel) de naam van je partner.

Inschrijving ter plaatse is mogelijk (aan dezelfde tarieven), maar zonder garantie van een zitplaats.


Woensdag 9 maart 2016: voordracht door Prof. Dirk De Geest over 'De dood van de literatuur?'

De werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses nodigt jou en je partner van harte uit op een voordracht door professor dr. Dirk De Geest.

Dirk de Geest doceert Moderne Nederlandse Letterkunde en Literatuurwetenschap aan de KU Leuven. Hij heeft over die domeinen heel wat gepubliceerd, academisch maar ook in tijdschriften met een breder publiek bereik. Hij is vooral een gepassioneerd lezer. In deze lezing vraagt hij zich af waarom iedereen het tegenwoordig heeft over de ‘dood van de literatuur’? Wat is er aan de hand: heeft de literatuur, die eeuwenlang gold als een prestigieuze cultuurvorm, daadwerkelijk afgedaan? En wat betekent dat voor ieder van ons?

Programma

 • 19u30  Ontvangst en registraties
 • 19u45  Inleiding door Em. Professor dr. Hendrik Van Gorp, voormalig professor Algemene literatuur
 • 19u55  Voordracht door Prof. dr. Dir De Geest: "De dood van de literatuur?"
 • 21u30  Slotwoord en afsluitend drankje in de Jubileumzaal, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

Je kan voor deze voordracht inschrijven via dit formulier en door overschrijving voor dinsdag 01 maart 2016 van:

 • gratis voor KU Leuven-studenten, op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier
 • € 15 per persoon voor KU Leuven-alumni, die niet-betalend lid zijn van hun alumnikring in 2016, of derden
 • € 8 per persoon voor KU Leuven-alumni, die betalend lid zijn bij een van de facultaire alumnikringen in 2016 (of koppels waarvan een iemand betalend alumnus is)

op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing Prof. Dirk De Geest, jouw naam en (eventueel) de naam van je partner.

Inschrijving ter plaatse is mogelijk (tegen dezelfde tarieven), maar zonder garantie van een zitplaats.


Overzicht van de voorbije lezingen