U bent hier: Alumni Kennis en Maatschappij

Kennis en Maatschappij

Alumni Lovanienses vzw organiseert causerieën rond belangrijke maatschappelijke thema's met gerenommeerde sprekers. Deze lezingen staan open voor alumni van alle disciplines en generaties. De lezingen gaan door in de promotiezaal van de KU Leuven en worden telkens afgesloten met een korte receptie.

 


Dinsdag 1 december: voordracht door Prof. Patrick Degryse: 'Globalisering avant la lettre - geoarcheologie van glas en metaal'

De werkgroep Kennis & Maatschappij van Alumni Lovanienses nodigt jou en je partner van harte uit op een voordracht door Prof. Patrick Degryse.

Het gebruik van hedendaagse materialen als glas en metaal vindt zijn oorsprong vele duizenden jaren terug. Hun herkomst en geschiedenis van gebruik worden onderzocht met speciaal daarvoor ontwikkelde geochemische technieken. Deze methodes zijn ook toepasbaar in verschillende andere domeinen. Deze lezing gaat dan ook over de oorsprong van door de mens ontwikkelde materialen, hun verspreiding over de wereld sinds 5000 jaar, en het nut van blue sky onderzoek.

Professor Patrick Degryse studeerde geologie aan de KU Leuven en promoveerde er in 2001 tot doctor in de Wetenschappen. Momenteel is hij er hoogleraar aan de afdeling geologie. Hij doceert geologie, geochemie, archeometrie, wetenschapscommunicatie en natuurwetenschappen in de archeologie. Zijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op het gebruik van minerale grondstoffen bij de productie van o.a. glas en keramiek in de Oudheid en op toepassingen in materiaalkundig en forensisch onderzoek. Hij is ook actief in veldonderzoek in het oosten van het Middellandse Zeegebied. In 2009 werd hij European Research Council Grantee.’

De lezing zal plaats vinden in de Promotiezaal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

  • 19u30: ontvangst en registraties
  • 19:45: inleiding door dr. Berthe Taes, werkgroep Kennis en Maatschappij
  • 19:55: voordracht door Prof. Patrick Degryse: 'Globalisering avant la lettre - geoarcheologie van glas en metaal'
  • 21u30: slotwoord en afsluitend drankje in de Jubileumzaal, aangeboden door Alumni Lovanienses

Prijzen en inschrijven

Je kan voor deze voordracht inschrijven via dit formulier en door overschrijving voor vrijdag 27 november 2015 van:

  • gratis voor KU Leuven-studenten, op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier
  • € 15 per persoon voor KU Leuven-alumni, die niet-betalend lid zijn van hun alumnikring in 2015, of derden
  • € 8 per persoon voor KU Leuven-alumni, die betalend lid zijn bij een van de facultaire alumnikringen in 2015 (of koppels waarvan een iemand betalend alumnus is)

op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing Patrick Degryse, jouw naam en (eventueel) de naam van je partner.

Inschrijving ter plaatse is mogelijk (aan dezelfde tarieven), maar zonder garantie van een zitplaats.


Overzicht van de voorbije lezingen