U bent hier: Alumni Kennis en Maatschappij

Kennis en Maatschappij

Alumni Lovanienses vzw organiseert causerieën rond belangrijke maatschappelijke thema's met gerenommeerde sprekers. Deze lezingen staan open voor alumni van alle disciplines en generaties. De lezingen gaan door in de promotiezaal van de KU Leuven en worden telkens afgesloten met een korte receptie.


Lezing donderdag 21 mei 2015 door Prof. André Decoster: 'Tax shift: waarom (niet)?'

Op donderdag 21 mei om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een lezing met als titel 'Tax Shift: waarom (niet)?'

André DECOSTER (1958) is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en lid van het CES (Centrum voor Economische Studiën). Hij doceert de vakken ‘Inleiding tot de Economie’, ‘Publieke Economie’, en ‘Meting van welvaart, ongelijkheid en armoede’. Zijn onderzoek en publicaties betreffen de ontwikkeling en het gebruik van microsimulatiemodellen, optimale belastingen en evaluatie van belastinghervormingen, begrotingsfederalisme en wereldongelijkheid. Bekijk hier zijn volledige CV.

De lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

19u00 Registratie en Welkom.

19u20 Inleiding door dhr. Freddy Nurski, voorzitter Ekonomika Alumni

19u30 Lezing

21u00 Drankje, u aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor maandag 18 mei 2015 van:

  • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden
  • studenten: gratis op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing A. Decoster, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke lezing!


Lezing donderdag 18 juni 2015 door Mia Doornaert

Op donderdag 18 juni om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een lezing door Mia Doornaert. De lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Maria Adelheid barones Doornaert (Kortrijk, 31 december 1945) is een Vlaamse journaliste. Ze werkte gedurende 38 jaar bij de krant De Standaard, tot ze in juli 2009 ging werken als onafhankelijke op het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme. Die baan oefende ze uit tot Leterme op 24 november 2009 ontslag nam als minister en opnieuw premier werd.

Ze studeerde klassieke filologie te Leuven en gaf een tijdlang les aan het H. Hartinstituut te Heverlee.

Doornaert woonde een tijdlang in Harelbeke en was jarenlang voorzitster van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België (AVBB) en van 1986 tot 1992 presideerde ze de Internationale Federatie van Journalisten (EFJ).

In maart 2003 werd ze door de koning vanwege haar journalistieke verdiensten in de adelstand verheven en mocht ze zich de persoonlijke titel van barones voeren. In de Standaard verzorgt Mia Doornaert de column Doorgeprikt staat netjes.

 

Programma

19u00 Registratie en Welkom.

19u20 Inleiding door Frans van Daele, voorzitter Alumni Lovanienses

19u30 Lezing

21u00 Drankje, u aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor maandag 15 juni 2015 van:

  • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden
  • studenten: gratis op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing Mia Doornaert, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke lezing!


Overzicht van de voorbije lezingen