U bent hier: Alumni Kennis en Maatschappij

Kennis en Maatschappij

Alumni Lovanienses vzw organiseert causerieën rond belangrijke maatschappelijke thema's met gerenommeerde sprekers. Deze lezingen staan open voor alumni van alle disciplines en generaties. De lezingen gaan door in de promotiezaal van de KU Leuven en worden telkens afgesloten met een korte receptie.

Programma academiejaar 2014 - 2015:

Lezing 8 december 2014: Prof. Geert Vanpaemel: 'Andreas Vesalius, een mythe voor de 21ste eeuw?'

Op maandag 8 december 2014 om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een voordracht van prof. Geert Vanpaemel, curator van de Vesalius-tentoonstelling M - Museum.

Hij zal er spreken over 'Andreas Vesalius, een mythe voor de 21ste eeuw?'.

Deze lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

19u00 Registratie en Welkom.

19u20 Inleiding door Chris Geens, voorzitter ALFAGEN

19u30 Voordracht van prof. Geert Vanpaemel, met aansluitend de mogelijkheid tot het stellen van vragen

20u30 Drankje, u aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor woensdag 3 december 2014 van:

  • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden
  • studenten: gratis op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier

Indien u ter plaatse betaalt, worden volgende tarieven gehanteerd :

  • € 10 per persoon voor alumni die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 15 per persoon voor alumni, die geen lidgeld betalen

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing Geert Vanpaemel, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke voordracht!


Lezing 26 januari 2015: Prof. Johan Van de Kerckhove over Wetenschap en Maatschappij

Op maandag 26 januari 2015 om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een voordracht van prof. Johan Van de Kerckhove.

Hij zal er spreken over Wetenschap en Maatschappij.

Deze lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

19u00 Registratie en Welkom.

19u20 Inleiding door Dhr. P. Pype

19u30 Voordracht van prof. Van de Kerckhove, met aansluitend de mogelijkheid tot het stellen van vragen

20u30 Drankje, u aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor woensdag 21 januari 2015 van:

  • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden
  • studenten: gratis op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier

Indien u ter plaatse betaalt, worden volgende tarieven gehanteerd :

  • € 10 per persoon voor alumni die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 15 per persoon voor alumni, die geen lidgeld betalen

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing prof. Van de Kerckhove, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke voordracht!


Overzicht van de voorbije lezingen