U bent hier: Alumni Kennis en Maatschappij

Kennis en Maatschappij

Alumni Lovanienses vzw organiseert causerieën rond belangrijke maatschappelijke thema's met gerenommeerde sprekers. Deze lezingen staan open voor alumni van alle disciplines en generaties. De lezingen gaan door in de promotiezaal van de KU Leuven en worden telkens afgesloten met een korte receptie.

Programma academiejaar 2014 - 2015:

Lezing donderdag 21 mei 2015 door Prof. André Decoster: 'Tax shift: waarom (niet)?'

Op donderdag 21 mei om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een lezing met als titel 'Tax Shift: waarom (niet)?'

André DECOSTER (1958) is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en lid van het CES (Centrum voor Economische Studiën). Hij doceert de vakken ‘Inleiding tot de Economie’, ‘Publieke Economie’, en ‘Meting van welvaart, ongelijkheid en armoede’. Zijn onderzoek en publicaties betreffen de ontwikkeling en het gebruik van microsimulatiemodellen, optimale belastingen en evaluatie van belastinghervormingen, begrotingsfederalisme en wereldongelijkheid. Bekijk hier zijn volledige CV.

De lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

19u00 Registratie en Welkom.

19u20 Inleiding door dhr. Freddy Nurski, voorzitter Ekonomika Alumni

19u30 Lezing

21u00 Drankje, u aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor maandag 18 mei 2015 van:

  • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden
  • studenten: gratis op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing A. Decoster, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke lezing!


Overzicht van de voorbije lezingen