U bent hier: Alumni Kennis en Maatschappij

Kennis en Maatschappij

Alumni Lovanienses vzw organiseert causerieën rond belangrijke maatschappelijke thema's met gerenommeerde sprekers.

Deze lezingen staan open voor alumni van alle disciplines en generaties. De lezingen gaan door in de promotiezaal van de KU Leuven en worden telkens afgesloten met een korte receptie.

 


Lezing 17 november 2014: Rudi Vranckx: 'Het gezicht van de oorlog!'

Op maandag 17 november 2014 om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een voordracht van dhr. Rudi Vranckx, VRT-journalist..

Hij zal er spreken over al zijn ervaringen met als thema 'Het gezicht van de oorlog!'.

Wegens het beroep van Mr. Vranckx en volatiele toestand in Irak en het Midden-Oosten, zou het kunnen dat zijn agenda gewijzigd wordt. Indien de lezing desgevallend niet zou doorgaan, wordt u tijdig verwitigd en volledig terugbetaald.

Deze lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

19u00 Registratie en Welkom.

19u30 Inleiding door Jan Hautekiet, voorzitter Alumni Letteren vzw

19u40 Voordracht van dhr. Rudi Vranckx, VRT-journalist en historicus

21u00 Slotwoord

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor woensdag 12 november 2014 van:

  • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden

Indien u ter plaatse betaalt, worden volgende tarieven gehanteerd :

  • € 10 per persoon voor alumni die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 15 per persoon voor alumni, die geen lidgeld betalen

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing Rudi Vranckx, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke voordracht!


Lezing 8 december 2014: Geert Vanpaemel: 'Andreas Vesalius, een mythe voor de 21ste eeuw?'

Op maandag 8 december 2014 om 19u00 nodigt de werkgroep Kennis en Maatschappij van Alumni Lovanienses u en uw partner van harte uit op een voordracht van dhr. Geert Vanpaemel, curator van de Vesalius-tentoonstelling M - Museum.

Hij zal er spreken over 'Andres Vesalius, een mythe voor de 21ste eeuw?'.

Deze lezing vindt plaats in Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.

Programma

19u00 Registratie en Welkom.

19u20 Inleiding

19u30 Voordracht van dhr. Geert Vanpaemel, met aansluitend de mogelijkheid tot het stellen van vragen

20u30 Receptie, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Inschrijven

U kan zich inschrijven via dit formulier. Gelieve de bevestigingsmail die u ontvangt na het invullen van dit formulier af te drukken en te tonen aan de balie.

De inschrijving is slechts definitief na betaling door overschrijving voor woensdag 3 december 2014 van:

  • € 6 per persoon voor alumni (of koppels waarvan 1 iemand alumnus/a is) die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 12 per persoon voor alumni die geen lidgeld betalen en/of derden
  • studenten: gratis op voorwaarde dat ze zich aanmelden via het inschrijvingsformulier

Indien u ter plaatse betaalt, worden volgende tarieven gehanteerd :

  • € 10 per persoon voor alumni die lidgeld betalen bij één van de facultaire alumniverenigingen
  • € 15 per persoon voor alumni, die geen lidgeld betalen

Op rekeningnummer BE90 4310 0463 3132 – KREDBEBB van Alumni Lovanienses vzw met vermelding: lezing Geert Vanpaemel, uw naam en (eventueel) de naam van uw partner.

Wij hopen van harte u opnieuw talrijk en enthousiast te mogen begroeten op deze uitzonderlijke voordracht!


Overzicht van de voorbije lezingen