U bent hier: Home / Verzamelingen / Nieuws verzameling

Nieuws verzameling

Een carriere aan de Europese Unie?

Infoseminaries worden georganiseerd door het Instituut voor Europese Bestuurskunde over aanwervingen, examens, contracten, enz. binnen de EU instellingen en de Europese agentschappen (kandidaten met of zonder ervaring, Bachelors en Masters, alle richtingen) zaterdag namiddag in: Antwerpen, Hasselt, Gent, Brussel of Leuven.

Voor meer informatie en inschrijvingen stuur een email vóór 2/3 naar info@ieba-edu.eu (titel email: EU + postcode).

Unieke collectie viert jubileum: een bananentaart met dertig kaarsjes

De KU Leuven huisvest al dertig jaar een fraaie collectie bananen, die ondertussen al meer dan 1.500 stekjes telt. “Ons werk wordt nog belangrijker nu er door de klimaatverandering meer nood zal zijn aan bananen die resistent zijn tegen droogte of ziektes.”

"Onze teller staat momenteel op 1.536 bananenstekjes. Daarmee is hier in Leuven het merendeel van de naar schatting duizend bestaande variëteiten vertegenwoordigd”, vertelt professor Rony Swennen van het Laboratorium voor Tropische Plantenteelt, die beheerder is van de bananencollectie. Voor ons is het misschien verrassend dat er zoveel bananen bestaan, omdat wij in het Westen de vrucht doorgaans enkel rauw eten. Maar in Afrika, Latijns-Amerika en Azië worden bananen ook gegrild, gebakken, gekookt of gebruikt om bier van te brouwen. Wereldwijd bekeken is het dan ook een belangrijk voedselgewas, te vergelijken met rijst, tarwe en maïs.

De Leuvense collectie is ondertussen onder de paraplu van de Verenigde Naties terechtgekomen als Bioversity International Musa Germplasm Transit Centre en is erkend als werelderfgoed. “Wij bewaren de biodiversiteit en documenteren de eigenschappen van al die bananenvariëteiten. En dat wordt meer en meer van belang nu er door de klimaatverandering meer vraag zal zijn naar bananen die resistent zijn tegen droogte of ziektes.”

Lees het volledige artikel

Tweesprong: Romaanse filologie

“Als het bloed niet gaan kan, dan kruipt het”, zegt Lucas Tavernier (45). Voor hij zijn droom om acteur te worden kon waarmaken, studeerde hij Romaanse filologie, net als diplomate Karen Van Vlierberge (47): “Ook als klein land kan je meespelen op het internationale toneel.”

Lucas Tavernier: “Eigenlijk wou ik theater studeren, maar mijn ouders eisten dat ik eerst een degelijk diploma zou halen. Met mijn eerste voorstel – airhost – gingen ze niet akkoord (lacht). Als ik naar de universiteit zou gaan, beloofden ze me nadien te ondersteunen zodat ik mijn droom kon najagen. Omdat ik na Romaanse nog iets wou doen met mijn Frans, ging ik een theateropleiding doen in Cannes.” Intussen heb ik al veel mooie theaterrollen mogen spelen, mijn grote liefde. Ik wissel acteren af met regisseren, schrijven en produceren. Op dit moment ben ik bezig met Interdans, een productie waarin ik ook zelf een rol speel. Acht jaar geleden ben ik een eigen productiehuis begonnen, met intussen een aantal freelance medewerkers.” “Zoiets is comfortabel werken omdat je vooraf weet wat het zal opleveren. Bij andere producties is het succes vooraf nooit te voorspellen. Vaak werk je ook jaren naar iets toe, zo komt binnenkort onze kortfilm Les choses en face uit, in een regie van de bekroonde regisseur Douglas Boswell.”

Karen Van Vlierberge: “Ik ben Romaanse gaan studeren vanuit mijn liefde voor taal. Ook het internationale sprak me aan. Niet lang na mijn afstuderen kon ik aan de slag bij Buitenlandse Zaken, maar vanwege een aanwervingsstop en het gebrek aan perspectieven voor contractuelen heb ik eerst nog een jaartje geneeskunde gestudeerd, en dan een omweg gemaakt langs de persdienst van de KU Leuven.” “In 2002 deed ik mee aan het diplomatiek examen. Dat neemt een klein jaar in beslag en van mijn lichting waren er slechts zeventien van de 1.600 kandidaten geslaagd. Onder hen drie vrouwen, en ik ben als enige nog aan de slag in de diplomatie. Een buitenpost is nu eenmaal moeilijk te verzoenen met een familieleven: je partner en eventuele gezin moeten maar bereid zijn om de vier jaar ergens anders heen te gaan …” “Deze zomer wil ik opnieuw in de beweging gaan, zoals dat heet. Je mag een aantal voorkeursbestemmingen doorgeven. Ik ga naar New York als adjunct-permanentvertegenwoordiger van België bij de VN. Daar zal ik er allereerst campagne voor moeten voeren dat België in 2019 en 2020 weer deel kan uitmaken van de Veiligheidsraad. Maar op dit moment is mijn grootste zorg om een school te vinden voor mijn zoontje.”

Lees het volledige artikel in Campuskrant

Leven na Leuven: Koen Van Gerven, handelsingenieur en CEO van BPost

Koen Van Gerven staat aan het hoofd van bpost, een bedrijf met ruim 26.000 werknemers dat onlangs verwikkeld raakte in een tumultueuze overnamedans met PostNL. De baas blijft er opmerkelijk rustig onder. “Gewoon voortdoen. Het leven is niet zo ingewikkeld als veel mensen het maken, hoor.”

Hij maakt wel duidelijk dat hij in zijn jonge jaren nog niet zo wijs en ervaren was. “Ik had zelfs geen plan. Er stond maar één iets vast: ik zou naar de KU Leuven gaan. Mijn moeder was er doctor in de rechten geworden en mijn vader was er prof fysica. Voor mij was handelsingenieur een aangename keuze. It kept my options open.

Van Gerven is een actieve student – hij is preses van de Kring Internationale Betrekkingen – maar zit niet op kot. “Bij ons thuis in Heverlee had het soms wel iets van een kot – op een bepaald moment studeerden vijf van de zes kinderen samen aan de KU Leuven – maar er werd toch meer orde en methode verwacht. Ik hield er geen trauma’s aan over, maar dat ik na mijn afstuderen voor een MBA naar Cornell (Amerikaanse elite-universiteit – red.) ging, was een vorm van compensatie, denk ik. Ik had bovendien nog geen goesting om te gaan werken." Het werd een schitterend jaar.

Weer thuis doet Generale Bank hem financieel het beste voorstel. “Als jonge mens ben je daarmee bezig, uiteraard. Na negentien jaar had ik een prachtig kantoor en een auto met chauffeur, maar ik stapte uit die gouden kooi om Acerta te gaan leiden, een kleiner en minder comfortabel bedrijf. Een vreemde move dus voor veel mensen, maar de Generale Bank was aan het stilvallen door de fusie met ASLK. Ik dreigde in slaap te vallen, en wie weet, nooit meer wakker te schieten.” “Bij Acerta leerde ik dat je als eindverantwoordelijke beslissingen moet nemen, hoe moeilijk die ook zijn.”

“Toen de routine daar opnieuw dreigde toe te slaan, merkte ik dat ik openstond voor iets nieuws, een grotere diversiteit aan activiteiten. Mijn keuze voor bpost deed opnieuw wenkbrauwen fronsen in mijn omgeving. De Post …” Hij zegt het met dedain. “Toen ik hier in 2006 begon, stond het bedrijf niet bepaald bekend om zijn efficiëntie en dachten velen dat wij het volgende Sabena zouden zijn.”

De papieren post blijft inderdaad achteruitgaan. In 2016 draagt bpost ruim vier procent minder brieven rond dan het jaar ervoor. “Ik ben niet naïef, die dalende trend valt niet meer te keren. Het is wel jammer. Ik heb dit jaar weer nieuwjaarskaarten geschreven, en niet omdat ik me daartoe verplicht voel als postbaas. Brieven en kaarten bevatten emoties, en zonder emoties is het leven een pak schraler. Dus wat doen we? We brengen de emoties van een echte postkaart naar het digitale tijdperk. Met onze Mobile Postcard-app maak je van een foto op je smartphone een postkaart die wij drukken en bezorgen. Alles met een klik. De digitalisering is misschien de grootste bedreiging voor ons bedrijf, maar tegelijk biedt ze de grootste opportuniteit.”

Lees het volledige artikel in Campuskrant

Sessie over Wetenschap & Geloof aan campus Gent

In navolging van Leuven, Kortrijk en Brugge zal vanaf 2017 ook aan campus Gent een lezingenreeks doorgaan over wetenschap en geloof. De reeks 'denkend geloven' vertrekt vanuit de toenadering tussen beide: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? De reeks brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor in vier sessies. Geïnteresseerde alumni kunnen zich hier inschrijven.

Programma

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

De academische psychiatrie keek in het verleden vaak argwanend naar geloof en spiritualiteit. De laatste jaren echter is er meer bereidheid om na te denken over de samenhang tussen beide. Psychiater prof. dr. S. Claes licht de bewogen geschiedenis en de huidige stand van zaken van de relatie tussen geloof en psychiatrie toe. In zijn lezing heeft hij ook aandacht voor de mogelijke bijdrage van christelijke spiritualiteit voor de behandeling van psychopathologie.

Implodeert het personalisme? Darwin en christelijke ethiek

Christelijke ethici aanvaarden de inzichten van de evolutiebiologie, maar veronderstellen veelal dat mensen in staat zijn om de biologische wortels van hun gedrag te overstijgen: we starten als een quasi onbeschreven blad en worden tot wat we zijn door allerlei socialiseringsprocessen zoals opvoeding en omgeving. De moderne ethische visie stoelt op een scherp dualisme tussen natuur en mens, meestal met een uitgesproken antropocentrische opstelling. Op basis van recent biomedisch onderzoek stelt ethicus prof. dr. J. De Tavernier dit dualisme in vraag en ontwikkelt nieuwe ethische inzichten.

Wonder is toch een wonder | De kijk van een sterrenkundige op het debat tussen geloof en wetenschap

Hoewel de mens klein is in de grote wonderbare wereld van de sterrenkunde, is die kleine mens toch in staat het grote geheel te overzien en te verstaan. Maakt dat religieuze verhalen en duidingen achterhaald en overbodig? En moeten we twijfelen aan Gods bestaan? Sterrenkundige prof. dr. C. Waelkens bespreekt hoe we ons wereldbeeld en godsbeeld voortdurend bijstellen op basis van evoluerende inzichten.

Religie en wetenschap? Naar een nieuwe dialoog?

De relatie tussen religie en wetenschap wordt in de literatuur klassiek gevat onder de categorieën 'conflict' en 'onafhankelijkheid', of 'integratie' en 'dialoog'. Op basis van wat in de vorige lezingen aan bod kwam licht theoloog drs. T. Uytterhoeven deze categorieën toe. Doen woorden als 'conflict' of 'dialoog' wel voldoende recht aan wat er in de relatie tussen religie en wetenschap op het spel staat? De lezing schetst de contouren van een nieuwe visie op deze relatie.

 

Voor meer informatie kan u hier terecht. 

Login op Alumninet

  • Pas je contactgegevens aan
  • Voeg je tewerkstellingsgegevens toe
  • Zoek je oud mede-studenten op
  • Pas je privacy-instellingen en contactvoorkeuren aan
  • Schrijf je in voor activiteiten en betaal meteen online
  • Betaal je lidmaatschap en druk meteen je lidkaart af

Meer info >>