U bent hier: Home / _miscellaneous / Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Algemeen

KU Leuven Alumninet (databestand - alumniportaal)

Regionale werking


Wat is mijn alumninummer of q-nummer? Waar vind ik dit terug?

Uw alumninummer of q-nummer is een begint met de letter "Q" gevolgd door 7 cijfers (vb. Q1234567). Dit uniek nummer wordt geactiveerd zodra je een eerste diploma haalt aan de KU Leuven (bachelor, master, ...).

Het alumninummer kan je terugvinden:

  • (voor studenten): in Toledo - klik rechtsboven op je account. Onder je naam vind je je 'gebruikersnaam' dat met een q begint
  • op elke maandelijkse nieuwsbrief die je van ons ontvangt.
  • op de lidkaart die je ontvangt na betaling van jouw lidgeld
  • op elke brief die we je toezenden
q-nummer op Toledo

 

Voorbeeld lidkaart

Je kan je alumninummer ook aanvragen via het Dienst Alumni.

 


Kan ik terugbetaald worden als ik mijn inschrijving annuleer?

Ja, dat is mogelijk. Bekijk hiervoor de afspraken en voorwaarden i.v.m. terugbetalingen en annulaties.

 


Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens in het alumni databestand?

Ons databestand leeft de wet na van de bescherming op de Privacy. Lees hiervoor deze bepalingen.

 


Waar kan ik een kopie van mijn diploma vinden?

Voor een duplicaat van uw KU Leuven-diploma kan je de dienst Studentenadministratie contacteren. Vanaf 31 maart 2004 werd het eensluidend verklaren van documenten door de federale overheid afgeschaft (meer info). Je werkgever of een buitenlandse instantie kan wel nog een eensluidend verklaarde kopie van je diploma vragen. Hiervoor moet je ons het originele diploma én de nodige kopies voorleggen.

Indien je jouw behaalde diploma's dient voor te leggen, kan je ook terecht bij de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank (LED). In de LED worden diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen, getuigschriften, enzovoort geregistreerd die burgers behaald hebben. De LED wordt gevoed vanuit afzonderlijke Vlaamse databanken. Het gaat vandaag over de databank voor het Secundair onderwijs, het Hoger onderwijs, Syntra en de VDAB. Om de LED te raadplegen heb je een elektronische identiteitskaart (eID) of een Federaal token nodig. Je kan enkel je persoonlijke bewijzen raadplegen. LED bevat alleen de gegevens van diploma's en geen scans van papieren diploma's. Je kan de gegevens niet afdrukken. Via deze link kan je rechtstreeks inloggen op de LED.

 


Hoe kan ik bepaalde attesten aanvragen?

Heb je geen toegang meer tot KU Loket dan kan je nog steeds via onderstaande links attesten aanvragen, deze worden je per post opgestuurd. Deze attesten kunnen niet per mail worden bezorgd. Doe je aanvraag dus tijdig.
Indien je dringend een diplomagetuigschrift of ander attest nodig hebt kan je het ook persoonlijk op onze dienst komen afhalen tijdens de openingsuren. In dat geval hoef je geen aanvraagformulier in te vullen.

Wat kan je online aanvragen?

Wat kan je NIET aanvragen?

  • Origineel diploma: dat krijg je van je faculteit
  • Puntenlijst/transcripts: contacteer het studentensecretariaat van je faculteit
  • Gebruik je de trein om naar je stage te reizen dan vraag je een attest aan het stagesecretariaat.
  • Attest voor kinderbijslag: sinds enkele jaren worden deze gegevens elektronisch doorgegeven. Meer info
  • Attest voor studietoelage: sinds enkele jaren worden deze gegevens elektronisch doorgegeven. Meer info

Hoe activeer ik mijn bibliotheekkaart en mag ik e-bronnen van thuis uit raadplegen?

Als je betalend alumnus bent bij één van de alumniverenigingen, kan je een bilbiotheekkaart gratis aanvragen. Lees hier hoe je dit ter plaatste of online kan doen.

E-bronnen kunnen niet van thuis uit geraadpleegd worden. Lees hier waarom.

 


Kan ik de toegang krijgen tot het intranet van de KU Leuven?

Nee, het gebruik van het intranet van KU Leuven is uitsluitend voor personeel en studenten.

 


Krijg ik als alumnus het e-mailadres @kuleuven.be?

Nee, je kan je eigen privé- of werk e-mail adres opgeven als communicatiekanaal. Indien je werknemer bent van de KU Leuven, zal het werk e-mail adres automatisch opgeslagen staan (met een @kuleuven.be extensie).

 


Ik behaalde vroeger een licentiaatsdiploma, of een diploma van “gediplomeerde in de aanvullende studies van…”, “gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van…”. Mag ik mij master noemen?

Het decreet dat vanaf 2004-2005 de bachelor-masterstructuur invoerde, bepaalt heel uitdrukkelijk dat de personen die een dergelijk diploma behaalden zich sindsdien master mogen noemen. Een aantal diplomabenamingen (burgerlijk ingenieur, arts,…) van voor de invoering van dit decreet worden hiermee gelijkgesteld. Je kan zelf checken of je diploma onder deze regeling ressorteert op : http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13425. Het artikel 128§4 bevat de volledige lijst.

Meer info over creditbewijzen en diploma's hier

 


Hoe kan ik mijn digitale lidkaart afdrukken?

Sinds maart 2013 kunnen alumni hun lidkaart zelf afdrukken vanuit het alumnidatabestand. De lidkaarten worden dus niet meer per post verzonden zoals dit vroeger gebeurde.

Je kan zelf snel je lidkaart afdrukken door in te loggen op KU Leuven Alumninet, naar je profiel te gaan en daar in de rechterkolom op de link 'lidkaart afdrukken te klikken'. Zo kan je de .pfd file van je lidkaart meteen downloaden.

Bekijk hier de video-instructies.

 

 


Het is de eerste keer dat ik toegang heb tot het alumnidatabestand. Hoe activeer ik mijn account?

Vooraleer je de eerste keer toegang hebt tot het alumnidatabestand, moet je je account activeren en een wachtwoord instellen. Dit is eenmalig nodig, net zoals je eenmalig een account aanmaakt op andere websites. Dit gebeurt via de knop 'aanmelden' op http://alumninet.alum.kuleuven.be of rechtstreeks via de link : https://activatie.kuleuven.be.

 

Gebruik je alumni- of q-nummer of je e-mail adres als gebruiksersnaam in het veldje op de pagina.

Het e-mailadres dat je invult tijdens het activeringsproces moet overeenkomen met het e-mailadres dat wij van u in onze bestanden hebben genoteerd. Ontbreekt het e-mailadres, gelieve dan contact op te nemen met het Dienst Alumni.

 

 

Opgelet: je komt voor het activeren en het inloggen even op de schermen van de KU Leuven waardoor de terminologie of de lay-out van de pagina kan afwijken van hetgeen je gewoon bent. Maar daarna ben je in de nieuwe en gebruiksvriendelijke omgeving van KU Leuven Alumninet.

 


Ik heb mijn account geactiveerd. Hoe kan ik nu een eerste keer inloggen?

1. Je kan je aanmelden door op de knop 'meld je aan' te klikken op KU Leuven Alumninet of rechtstreeks inloggen via deze link

 

 

 

2. Dan kom je op het scherm om je aan te melden.

Vul hier je gebruikersnaam (e-mail adres of q-nummer) en je wachtwoord in.

Vink de checkbox 'Gebruikersnaam onthouden' aan zodat je volgende keer makkelijk herkent wordt en je meteen ingelogd bent.

 

 

 

 

3. Nadien krijg je nog eenmalig een scherm te zien dat je vraagt om akkoord te gaan om connectie te maken. Druk hier onderaan op de groene knop 'TOESTAAN'.

Volgende keer kan je stap 2 en 3 overslaan bij het inloggen en gaat het snel.

 

 

 


Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Ben je je wachtwoord vergeten, dan moet je een nieuwe activatiecode aanvragen om je account te heractiveren met een nieuw wachtwoord. Je account heractiveren kan via: https://wachtwoord.kuleuven.be.

Geef je e-mail adres op en je zal via e-mail verdere instructies krijgen.

 


Welke gegevens kan ik consulteren / aanpassen ?

Elke afgestudeerde kan zijn eigen gegevens opvragen en wijzigen.

Alumni die betalend lid zijn van Alumni Lovanienses of één van de facultaire alumniverenigingen, kunnen ook de gegevens van andere leden opvragen (niet wijzigen) en dit rekening houdend met de genoteerde privacyinstellingen.

 


<Wie kan mijn gegevens zien?

Je kan zelf bepalen welke gegevens aan wie worden getoond.

Welke gegevens : adres, contactgegevens (telefoon, e-mailadres), diploma's, werkkring, .... of geen gegevens tonen.
Aan wie tonen : aan alle alumnileden van de KU Leuven, enkel aan de leden van Alumni Lovanienses, enkel aan jaargenoten, enz.

Je kan ook bepalen welke informatie je van Alumni Lovanienses of facultaire alumnivereniging wenst te ontvangen : uitnodigingen, nieuwsbrieven, Campuskrant, ...

 


Hoe moet ik inloggen als personeelslid van de KU Leuven ?

Aangezien de inlogprocedure voor alumni ook via de centrale KU Leuven login gebeurt, is het belangrijk dat je eerst als personeelslid uitgelogd bent. Sluit ook je KU Loket sessie af. Om zeker te zijn dat er geen sessies onthouden worden, raden we je aan om een andere browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer) te gebruiken.

Als je dat niet doet, dan onthoudt de browser dat je als personeelslid bezig bent en kom je terug op het gewone KU Loket terecht. Sluit dus eerst uw KU Loket sessie af en kom dan terug naar het alumni databestand om in te loggen als alumnus.

Volg nadien dezelfde procedure als alle alumnileden om met je alumninummer toegang te krijgen tot het alumnidatabestand of om je account te activeren.

 


Wat is een regionale alumnikern?

De KU Leuven heeft alumni over heel de wereld, en ook Belgische alumni komen uit alle uithoeken van het land. Om aan die geografische diversiteit tegemoet te komen, werden verschillende regionale afdelingen opgericht. De regionale kernen organiseren verschillende events die alumni met een verschillende opleidingsachtergrond maar uit dezelfde regio op regelmatige basis wil samenbrengen.

 


Kan ik enkel alumnilid worden van een regionale kern?

Neen, alumni lidmaatschap verloopt steeds via de facultaire kringen per opleiding. Leden van de facultaire kringen kunnen echter wel steeds genieten van de ledenkorting op de activiteiten van de regionale kernen. Informatie om lid te worden van een facultaire kring vind je HIER.

 


Hoe kan ik communicatie van een regionale kern ontvangen? Is dat ook mogelijk als ik niet meer in de regio woon?

Ja, dat is mogelijk. Je kan zelf je voorkeuren voor communicatie aangeven in de alumnidatabase. Op die manier kan je zelf beslissen welke communicatie je al dan niet van KU Leuven alumni wenst te ontvangen.